Інтеграція лікування залежності та ВІЛ-інфекції у первинну ланку охорони здоров’я

Integrating Addiction Treatmnet and HIV Services into Primary Care Clinics in Ukraine

Керівник
Дворяк Сергій Васильович
Термін реалізації
15.09.2016 - 30.06.2021
Донор

National Institute on Drug Abuse (NIDA)

Мета проекту

Вивчення ефективності моделей інтегрованого надання медичних послуг в закладах первинної ланки та інтервенцій, спрямованих на покращення якості допомоги через навчання та фінансове мотивування лікарів

Цілі та завдання
1. Запровадження ПТАО в закладах ПМСД;
2. Налагодження системи теле-освіти для лікарів ЦПМСД – Підвищення Ефективності Медичних Послуг у Громаді (інтервенція з доведеною ефективністю - Extension for Community Healthcare Outcome);
3. Відпрацювання моделі підвищення оплати за якість (P4P);
4. Оцінка ефективності витрат на лікування. Оцінка буде проведена на основі порівняння витрат на лікування та його ефективності у спеціалізованих закладах та ЦПМСД з використанням сучасної методології розрахунку “cost-effectiveness”.