27 / 04 / 2017
Національна консультація з питань розвитку системи охорони психічного здоров’я в Україні

Представники УІПГЗ долучились до обговорення концепції Національної програми охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2025 року в рамках Національної консультації, що відбувалась у Києві 25-26 квітня

Фахівці Українського Інституту політики громадського здоров'я взяли участь у заході «Національна консультація з питань розвитку системи охорони психічного здоров’я в Україні», що відбувався 25-26 квітня 2017 року у Києві. Консультацію було організовано за ініціативою робочої групи, створеної Міністерством охорони здоров’я України для розробки Національної програми охорони психічного здоров’я на 2018-2025 рр., та проведено за технічної та фінансової підтримки Бюро ВООЗ в Україні та Швейцарсько-Українського Бюро.

Замість звичного, вузьковідомчого та навіть непрозорого процесу підготовки документів у стилі «поліпшити, поглибити, вдосконалити тощо» МОЗ створило простір для презентації досвіду і неформальної дискусії щодо перспектив розвитку системи охорони психічного здоров’я на найближчі роки. Принципові особливості цієї Консультації – розширення кола фахівців, які обговорють і реалізуватимуть реформу, залучення до дискусії представників громадського сектору і - що вкрай важливо - користувачів послуг у сфері охорони психічного здоров’я.

Протягом двох днів учасники Консультації мали можливість попрацювати з проектом Концепції Національної програми і закласти базові принципи майбутньої Національної програми охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2025 р. Головна мета - поєднати зусилля медиків, представників соціальної галузі, активістів громадянського суспільства, а також залучити до процесу ЗМІ, народних депутатів та так званих селебриті, тобто добре впізнаваних популярних особистостей задля розвитку системи охорони психічного здоров’я.  

Провідний експерт Інституту психіатр-нарколог Сергій Дворяк на пленарному засіданні презентував досвід УІПГЗ з впровадження в Україні доказових практик в галузі психіатрії залежностей. Зокрема йшлося про допомогу особам з опіоїдною залежністю. Сергій Дворяк підкреслив, що реформування системи охорони психічного здоров’я в Україні має спиратися на дані доказових досліджень - насамперед прикладних, спрямованих на зменшення відстані між наукою та клінічною практикою. За браком власних ресурсів для досліджень українські фахівці мають використати ті можливості, що виникають внаслідок міжнародної кооперації. Це донорська фінансова підтримка, доступ до новітніх ідей, технологій, дослідницьких інструментів, величезного світового досвіду реалізації дослідницьких проектів та впровадження їх результатів у практику. По мірі розширення такої співпраці відбуватиметься розбудова дослідницької інфраструктури, формуватиметься база даних для прийняття обґрунтованих адміністративних рішень, ефективного розподілу державних коштів, планування профілактичної та терапевтичної роботи на рівні окремих закладів, громад, системи охорони психічного здоров’я в цілому.

У консультації взяли участь фахівці з Німеччини, Ізраілю, Європейського Бюро ВООЗ та Міжнародного Медичного Корпусу. Особливу увагу викликали поради німецьких колег, які близько 20 років тому проводили подібну реформу у своїй країні. Колеги з Німеччини вважають, що у першу чергу потрібно провести деінституалізацію психіатрічної служби, скоротити кількість госпітальних ліжок, втім підвищити рівень охоплення амбулатрними послугами. Необхідно передати частину повноважень на первинний рівень, навчити сімейних лікарів діагностувати найбільш розповсюджені психічні захворювання і проводити підтримувальну терапію, яка не вимагає необхідності спеціалізованої допомоги. Насамкінець відмовитися від хибної практики дискримінаційного обліку та видачі так званих сертифікатів, бо саме це порушує права хворих і створює бар’єри на шляху до медичної допомоги. Також важливим на думку німецьких колег є створення системи лікарського самоврядування та дієвих професійних асоціацій, які мають, з одного боку, дбати про професійну репутацію своїх членів та забезпечувати належний рівень підготовки, а з іншого - відстоювати права фахівців щодо відповідного забезпечення та захисту.

Представники УІПГЗ Сергій Дворяк та Олена Карагодіна долучились до обговорення концепції Національної програми охорони психічного здоров’я у складі робочих груп «Психіатрія залежностей та реабілітація залежних» і «Психотерапія та психосоціальний супровід».

Після завершення заходу робота над документами триватиме – учасники Консультації матимуть можливість внести зміни та нові пропозиції до проекту Програми.