04 / 12 / 2017
Глобальний огляд споживання ін'єкційних наркотиків та пов'язаних з ним інфекцій: нові публікації за співавторством дослідників УІПГЗ у медичному часописі «The Lancet»

Восени 2017 року в авторитетному медичному часописі «The Lancet» було опубліковано результати останнього Глобального Огляду щодо розповсюдженості споживання ін'єкційних наркотиків у світі та охоплення людей, які вживають наркотики, заходами з профілактики і лікування ВІЛ-інфекції та гепатиту С.

 

Дані масштабного дослідження представлено у двох наукових статтях за співавторством дослідника Українського інституту політики громадського здоров'я Костянтина Думчева. Основні результати огляду було презентовано на Європейській конференціії з питань адиктивної поведінки та залежностей "Lisbon Addictions 2017" (24-26 жовтня 2017 р., Лісабон, Португалія) професором Луїзою Дегенхардт.

Представляємо до уваги колег переклад резюме публікацій українською мовою, а також повні тексти опублікованих матеріалів (ENG), які доступні для перегляду та завантаження за активними посиланнями. 

The Lancet. October 23, 2017

Global, regional, and country-level coverage of interventions to prevent and manage HIV and hepatitis C among people who inject drugs: a systematic review

Глобальні, регіональні та загальнодержавні дані щодо охоплення людей, які вживають наркотики, заходами з профілактики і лікування ВІЛ-інфекції та гепатиту С: систематичний огляд

Сара Ларні, Емі Пікок, Джанні Ленг, Саманта Колледж, Матвій Хікман, Пітер Вікерман, Джейсон Гребелі, Костянтин В. Думчев, Пол Гріффітс, Ліндсі Хінес, Еван Б Каннінгем, Річард П Маттик, Майкл Линскі, Джон Марсден, Джон Странг, Луїза Дегенхардт

Резюме

Вступ Люди, які вживають ін'єкційні наркотики (ЛВІН), є ключовою популяцією, яка потерпає від глобальних епідемій ВІЛ-інфекції та вірусного гепатиту С. (ВГС). Втручання з профілактики ВІЛ-інфекції та ВГС для ЛВІН включають програми обміну шприців/голок (ПОШ), замісної терапії опіоїдами (ЗТО), консультування і тестування на ВІЛ, антиретровірусну терапію ВІЛ-інфекції (АРВ) та програми розповсюдження презервативів. Ми мали на меті отримання оцінок охоплення ПОШ, ЗТО, тестуванням на ВІЛ, АРТ та програмами розповсюдження презервативів для ЛВІН на рівні країн, регіонів та світу.

Методи Ми здійснили пошук в рецензованих базах даних (MEDLINE, Embase і PsycINFO), в Інтернет та в так званих «сірих» публікаціях, а також розповсюдили через соціальні медіа та електронні листи запити на дані від міжнародних експертів. Зібрано показники програм і дані опитування щодо кожного з названих втручань. Дані програм і опитування були використані для отримання на рівні країни оцінки охоплення втручаннями відповідно до індикаторів, визначених ВООЗ, ЮНЕЙДС та Управлінням ООН з наркотиків та злочинності. Також було розраховано регіональні та глобальні оцінки охоплення ПОШ, ЗТО та тестуванням на ВІЛ. Протокол зареєстровано на PROSPERO, номер CRD42017056558.

Висновки У 2017 році з 179 країн із наявністю вживання ін'єкційних наркотиків тільки деякі послуги ПОШ були доступні в 93 країнах, а також у 86 країнах існують докази впровадження ЗТО. Дані для оцінки охоплення заходами ПОШ отримано з 57 країн, і для оцінки охоплення програмами ЗТО – з 60 країн. Охоплення значно відрізнялось в залежності від країни, але найчастіше було низьким відносно індикаторів ВООЗ (це стосується як ПОШ, так і ЗТО). Даних щодо тестування на ВІЛ було менше, ніж щодо ПОШ чи ЗТО, і дуже мало даних знайдено для оцінки доступності АРТ для ЛВІН, які живуть з ВІЛ. За нашими оцінками щороку в усьому світі через ПОШ розповсюджується 33 (інтервал невизначеності [UI] 21-50), шприци/голки для ЛВІН. а 16 (UI 10-24) пацієнтів на кожні 100 ЛВІН отримують ЗТО. Менше 1% ВІЛ-інфікованих пацієнтів мешкає в країнах з високим рівнем охоплення як ПОШ, так і ЗТО (щорічно більше 200 шприців/голок розповсюджується серед ЛВІН та більше 40 з кожних 100 ЛВІН отримують ЗТО).

Інтерпретація Охоплення ЛВІН заходами з профілактики і лікування ВІЛ-інфекції та гепатиту С залишається незадовільним і, ймовірно, буде недостатнім для ефективного запобігання передачі ВІЛ і ВГС. Розширення втручань для ЛВІН залишається ключовим пріоритетом для подолання епідемій ВІЛ-інфекції і гепатиту С.

The Lancet. October 23, 2017

Global prevalence of injecting drug use and sociodemographic characteristics and prevalence of HIV, HBV, and HCV in people who inject drugs: a multistage systematic review

Розповсюдженість споживання ін'єкційних наркотиків в світі та соціально-демографічні характеристики і поширеність ВІЛ, ко-інфекції ВІЛ і ВГС серед людей, які вживають наркотики: багатокроковий систематичний огляд

Луїза Дегенхардт, Емі Пікок, Саманта Колледж, Джанні Ленг, Джейсон Гребелі, Пітер Вікерман, Джек Стоун, Іван Б Каннінгем, Адам Тріккі, Костянтин Думчев, Майкл Лінскі, Пол Гріффітс, Річард П Маттик, Метью Хікман, Сара Ларні

Резюме

Вступ Спільне використання інструментарію при споживанні ін'єкційних наркотиків (СІН) є суттєвою причиною тягаря захворювання для особи і суспільства та сприяє розповсюдженню вірусів, що передаються через кров. Ми здійснили багатокроковий систематичний огляд, щоб визначити поширеність СІН серед осіб у віці 15-64 років; соціально-демографічні характеристики та фактори ризику для людей, які вживають ін'єкційні наркотики (ЛВІН); і поширеність ВІЛ, вірусу гепатиту С (ВГС) та вірусу гепатиту В (ВГВ) серед ЛВІН.

Методи Відповідно до рекомендацій GATHER та PRISMA та без обмежень щодо мови публікації ми здійснили систематичний пошук в рецензованих базах даних (MEDLINE, Embase та PsycINFO; статті, опубліковані з 2008 року, останній пошук в червні 2017 року), так званих «сірих» публікаціях (веб-сайти та бази даних, пошук здійснювався в період з квітня по серпень 2016 року), а також включили дані, отримані від міжнародних експертів та установ (запити надіслано в жовтні 2016 року). Ми розшукували дані про поширеність СІН, характеристики ЛВІН, включаючи стать, вік та соціально-демографічні характеристики, ризиковану поведінку та поширеність ВІЛ, ко-інфекції ВГС та ВІЛ серед ВІЛ-інфікованих. Відповідні дані про поширеність СІН, антитіл до ВІЛ, HBsAg та антитіл до HCV серед ЛВІН було виділено і, за наявності кількох оцінок, об'єднано для кожної країни шляхом мета-аналізу з випадковими ефектами. Також включено відповідні дані про відсоток ВІЛ-інфікованих жіночої статі; осіб віком до 25 років; останнім часом безпритульних; будь-коли ув’язнених; будь-коли ув'язнених; тих, які останнім часом працювали в секс-бізнесі, осіб, які піддавалися сексуальному чи ін'єкційному ризику; споживачів опіоїдів чи стимуляторів як основних ін'єкційних наркотиків. Ми створили регіональні і глобальні оцінки, узгоджені з попередніми міжнародними оглядами.

Висновки Ми включили до огляду 55671 статей та звітів, а також отримали дані з 1147 запитаних документів. Наявність СІН було зареєстровано в 179 з 206 країн чи територій, які охоплюють 99% населення світу у віці 15-64 років, у порівнянні з оглядом 2008 року ‑ кількість країн збільшилась на 31 (в основному за рахунок країн Африки на південь від Сахари та Тихоокеанських островів). Наявність оцінювання поширеності СІН виявлено в 83 країнах. За нашими оцінками у світі налічується 15,6 мільйона ЛВІН у віці 15-64 років (95% інтервал невизначеності [ІН] 10,2-23,7 мільйонів), з них 3,2 мільйона (1,6-5,1 мільйона) жінок та 12,5 мільйона (7,5-18,4 мільйона) чоловіків. Гендерний склад відрізнявся в залежності від регіону: за оцінками жінки складали 30,0% (95% ІН 28,5-31,5) ЛВІН в Північній Америці та 33,4% (31,0-35,6) в Австралії, у порівнянні з 3,1% (2,1-4,1) у Південній Азії. За глобальними оцінками 17,8% (10,8-24,8) ЛВІН живуть з ВІЛ, у 52,3% (42,4-62,1) виявляються антитіла до ВГС, і у 9,0% (5,1-13,2) – поверхневий антиген HBV; щодо цього існує значна географічна розбіжність. За нашими оцінками в усьому світі 82,9% (76,6-88,9) ЛВІН в основному вживають ін'єкційні опіоїди і 33,0% (24,3-42,0) в основному вводять ін'єкційним шляхом стимулятори. Ми важимо, що 27,9% (20,9-36,8) ВІЛ-інфікованих в світі є молодшими за 25 років, 21,7% (15,8-27,9)останнім часом (у межах минулого року) страждали від безпритульності чи нестабільних житлових умов, а 57,9% (50,5-65,2) мали в анамнезі ув'язнення.