Історія

Український інститут політики громадського здоров'я (УІПГЗ) заснований 2003 року групою лікарів та психологів. Від самого початку УІПГЗ фокусував свою діяльність на впровадженні сучасних підходів у сфері громадського здоров'я, насамперед профілактики ВІЛ/СНІД та наркоманії, а також лікування та реабілітації наркозалежних, у тому числі й тих, які живуть з ВІЛ/СНІД.

До 2016 року організація мала офіційну назву "Український інститут досліджень політики щодо громадського здоров'я".

Першим проектом УІПГЗ стало створення у 2005 р. Національного ресурсного центру з замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) в рамках гранту Глобального фонду дял боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією через МФ «Відродження»). З того часу протягом 7 років УІДГЗ здійснював організаційно-методичний супровід впровадження, а пізніше – розширення ЗПТ в Україні у співпраці з партнерами – МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», Всеукраїнською Мережею ЛЖВ, Коаліцією ВІЛ-сервісних організацій, UNODC, UNADIS та іншими.

За період з 2005 по 2011 роки за технічної підтримки УІПГЗ вдалося досягнути значних результатів у розвитку програми замісної терапії в Україні: кількість лікувальних установ, де надають ЗПТ, у 2011 досягла 134, а кількість пацієнтів становила 6445 особи. Професійні мультидисциплінарні команди, що складалися з лікарів, медичних сестер та соціальних працівників цих закладів, були навчені на наших тренінгах (140 команд, понад 1000 осіб) за програмою та методичними рекомендаціями, розробленими УІПГЗ та затвердженими МОЗ. З 2011 р. організаційно-методичний супровід ЗПТ здійснюється державою.  

За роки впровадження замісної терапії УІПГЗ сформував якісну доказову базу щодо ефективності такого лікування в Україні. Оцінка ефективності терапії метадоном, вивчення прихильності до АРВ-лікування серед споживачів ін'єкційних наркотиків (СІН), що отримують замісну терапію метадоном, та прихильності до лікування туберкульозу серед пацієнтів ЗПТ входять до переліку наукових проектів, що були успішно виконані нашою організацією.

З 2008 р. УІПГЗ починає пропагувати та розвивати в Україні ще один новий підхід - надання інтегрованих послуг для СІН з супутніми патологіями. Інтегрований підхід до надання медико-соціальних та психологічних послуг в рамках програм ЗПТ передбачав надання комплексних послуг СІН з подвійною/потрійною патологією (СІН/ВІЛ та СІН/ВІЛ/ТБ), що збільшувало прихильність цієї групи до лікування. Разом з партнерами (Бюро ВООЗ в Україні, МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», МБФ «Фонд Вільяма Дж. Клінтона», ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ») УІДГЗ вперше в Україні сформулював критерії та принципи інтегрованого підходу до надання послуг СІН. В результаті було створено перші 18 Центрів інтегрованої допомоги (ЦІД) у восьми областях України та АР Крим. Сьогодні успішно апробована модель діє в системі охорони здоров’я;  станом на 2012 рік ЦІД працювали на базі 34 лікувально-профілактичних закладів.

Згодом, у 2014 році УІПГЗ робить ще один крок для запровадження інноваційних підходів, спрямованих на покращання громадського здоров’я. Йдеться про пілотний проект, що дозволить сімейним лікарям та лікарям загальної практики призначати ЗПТ хворим, які цього потребують.

З 2010 року УІПГЗ спільно з Єльським університетом, США, розпочинає дослідження розповсюдженості ВІЛ-інфекції, наркоспоживання та супутніх інфекційних захворювань і психічних розладів серед засуджених у в'язницях України. У всьому світі, зокрема в Україні, перебування в місцях позбавлення волі, вживання наркотиків та інфікування ВІЛ пов'язані між собою. Вперше в країнах СНД нами було проведено репрезентативне дослідження, що відповідає сучасним науковим стандартам, присвячене оцінці стану здоров’я засуджених з акцентом на виявлення ВІЛ-інфекції і проблем, пов’язаних із споживанням наркотиків (проект «ПРАЙД»). Використання сучасних методів збору інформації (компактних комп’ютерів) забезпечило максимальну конфіденційність отриманих даних. Важливим результатом проекту стали рекомендації та визначення комплексу  необхідних втручань, які могли б змінити ситуацію на краще. Здобутки проекту були презентовані відповідним структурам Пенітенціарної служби України, але, на жаль, досі Пенітенціарна служба не виявила зацікавленості у використанні отриманих даних.

У лютому 2012 року за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» УІПГЗ бере участь у розробці Національної стратегії щодо наркотиків до 2020 року.  Проблема обігу та споживання наркотиків і пов’язані з нею питання злочинності, захворюваності, порушень прав людини стояли на порядку денному в Україні з початку незалежності, тобто понад 20 років. Однак рамочного документа, який би давав стратегічне уявлення, яким чином держава має відповідати на всі ці виклики, в країні не було. Існувала низка законодавчих актів різного рівня, не поєднаних єдиним баченням, які часто не відповідали національним інтересам, особливо в тій частині, що спрямована на захист здоров’я суспільства та прав людини. Виникла необхідність створити Національну стратегію, яка враховувала б найсучасніші погляди на проблему обігу та споживання наркотиків і забезпечувала б певний баланс між обмежувальними заходами, контролем (drug supply control) з одного боку, та заходами, спрямованими на скорочення попиту (drug demand control) – з іншого. Це завдання було реалізовано на замовлення Державної служби України з контролю за наркотиками (ДСКН) із залученням широкого кола зацікавлених сторін шляхом створення проекту Стратегії та проведення серії регіональних та національного громадських обговорень. В результаті було прийнято новий документ, який створює підґрунтя для формування нового законодавства щодо обігу наркотиків, наближеного до європейських зразків, та дає можливість розвивати науково обґрунтовані заходи профілактики та лікування, зменшити злочинність та кількість порушень прав людини у суспільстві.

Протягом всього часу свого існування УІПГЗ ставив собі на меті бути джерелом наукових даних для вирішення проблем громадського здоров’я, сприяти впровадженню в Україні таких інтервенцій, які б мали під собою доказову базу. В Україні й досі існує висока потреба у розширенні доступу груп високого ризику до ефективних послуг профілактики ВІЛ-інфекції. Однією з причин такої ситуації є те, що ефективність інтервенцій, які впроваджуються для цільових груп, не вимірюється. Складається ситуація, коли збільшення кількості та обсягів програм профілактики не призводить до позитивних якісних змін. Тому для нас надзвичайно важливим є напрямок імплементаційних досліджень.

У період з 2009 по 2014 роки УІПГЗ провів низку досліджень, спрямованих на порівняння та вимір ефективності програм профілактики ВІЛ-інфекцій серед груп ризику. В нашому фокусі були дослідження моделей, спрямованих на  зниження ризику інфікування ВІЛ серед СІН, серед ув’язнених та серед підлітків вулиці. Результати таких досліджень дають можливість визначити моделі, які є результативними в українському контексті для їх подальшого впровадження з метою розробки ефективної стратегії профілактики наркотичної залежності та ВІЛ-інфекції, лікування наркозалежної молоді та дорослих.

У 2012 р. УІПГЗ бере активну участь у створенні Євразійської професійної асоціації адиктивної медицини (ЄПААМ). Діяльність ЄПААМ спрямована на забезпечення професіоналів-адиктологів, а також представників урядів, фахівців у сфері охорони здоров'я Східної Європи та Центральної Азії доступом до наукових (доказових) і актуальних знань у галузі профілактики та лікування хімічних та нехімічних залежностей, а також ВІЛ-інфекції. Доступ до цієї інформації дозволить, зокрема, вдосконалити надання послуг і лікування для СІН, що може привести до зменшення темпів розвитку епідемії ВІЛ / СНІД у країнах східної Європи та Центральної Азії - там, де епідемія ВІЛ-інфекції далі набирає обертів.


Повний список публікацій УІПГЗ можна знайти тут.
Пошук
Події
Вхід на сайт