Про нас

Історія

Проекти

Глосарій

Працівники

Контакти

БО «Український інститут політики громадського здоров'я» (УІПГЗ) є недержавною, неприбутковою організацією, створеною з метою розробки та впровадження сучасних підходів в сфері громадського здоров'я, насамперед попередження ВІЛ/СНІД та наркоманії, а також реабілітації наркозалежних, в тому числі й тих, які живуть з ВІЛ/СНІД.

Місія УІПГЗ - Створювати наукове підґрунтя для формування стратегічних рішень в галузі громадського здоров’я.

Головними цінностями, які сповідує УІПГЗ, є:

 • людське життя та здоров'я;
 • рівне та гуманне ставлення до всіх членів людського суспільства;
 • повага до прав людини, зокрема права на якісне життя та рівний доступ до послуг з охорони здоров’я;
 • науковий підхід до вирішення практичних завдань;
 • достовірність та надійність результатів досліджень;
 • свобода та можливість творчого самовираження.

Принципи діяльності організації:

 • дотримання наукових стандартів, надійність, неупередженість;
 • постійний професійний розвиток;
 • протидія дискримінації;
 • гендерна рівність;
 • прозорість та публічність;
 • протидія корупції та уникнення конфлікту інтересів.

Напрямки діяльності організації:

 • поліпшення прозорості і наукової обґрунтованості рішень у галузі ГЗ;
 • впровадження сучасних методів лікування та профілактики соціально небезпечних захворювань у практику;
 • участь у формуванні політики та суспільної думки стосовно здоров’я як фундаментальної цінності;
 • сприяння рівному доступу представників уразливих груп до всіх видів послуг з охорони здоров’я в Україні.

Види діяльності:

 • наукові дослідження;
 • навчання та розвиток потенціалу системи охорони здоров’я;
 • аналіз стратегічних документів та участь в розробці проектів законодавчих та регуляторних актів;
 • експертна оцінка;
 • адвокація науково обґрунтованих підходів до прийняття управлінських рішень;
 • організація публічних заходів (міжнародні конференції тощо);
 • налагодження партнерства на місцевому, регіональному та міжнародному рівнях;
 • поширення інформації про кращі практики у сфері громадського здоров’я;
 • участь у реформуванні ГЗ в Україні відповідно до європейських стандартів.

Послуги, продукти:

 • вивчення проблематики та якісна експертна оцінка;
 • розробка стратегічних документів, національних/міжнародних протоколів, методичних посібників, рекомендацій тощо;
 • планування та виконання всіх етапів кількісних та якісних досліджень;
 • навчальні курси та тренінги для медичного та немедичного персоналу;
 • розгляд та рецензування протоколів досліджень, надання висновків етичного комітету .
Пошук
Події
Вхід на сайт